Predsednica KUD Serafin Teuta R. Brumec 

Uvodni nagovor

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana in častni pokrovitelj

Pozdrav

Združena
Partizanski pevski zbor, Ljubljana, in
Moški pevski zbor Slava Klavora, Maribor
Zborovodja : Iztok Kocen
Spremljava na harmoniki: Branko Sladič

Karol Pahor: Hej brigade (Matej Bor)
Pavel Šivic: Svobodna Slovenija (Friderik Gerl in drugi)
Karol Pahor: Komandant Stane (Cvetko Zagorski, Mile Klopčič)

S koncerta v Dvorani Union, Maribor, 28. 11. 2018

Ženski pevski zbor Generacija ’57, Ljubljana
Zborovodkinja: Tanja Benedik
Spremljava na harmoniki: Metod Pucihar

Radovan Gobec: Kosec koso brusi (Jakob Butala)
Janez Kuhar: Jutri gremo v napad (Matej Bor)

Z nastopa na drugem Prazniku partizanske pesmi 20. 11. 2010

Zbor Tomaža Tozona & Viribus unitis
Zborovodja: Tomaž Tozon

Ubald Vrabec: Slovenska pesem (Karel Destovnik – Kajuh)

Na vaji v Škofji Loki 14. 4. 2012

Marjetka Popovski, Izola

Karol Pahor: Pozdravi (Jože Udovič)
Italijanska partizanska: Bella ciao (prost prevod Drago Mislej – Mef)

Z mini koncerta partizanskih pesmi, Izola 1. 5. 2020

Otroški pevski zbor OŠ Milana Šuštaršiča, Ljubljana
Zborovodkinja: Palmira Klobas Pečnik

Rado Simoniti: Šivala je deklica zvezdo (Ludvik Kukavica)
Ruski napev: Kovači smo

Z nastopa na drugem Prazniku partizanske pesmi 20. 11. 2010

Akademski pevski zbor France Prešeren, Kranj
Zborovodja Tomaž Faganel

Radovan Gobec: Počiva jezero v tihoti (Mitja Ribičič)
Radovan Gobec: Pesem o svobodi (Radovan Gobec)

Z nastopa na drugem Prazniku partizanske pesmi 20. 11. 2010

Tenorist Franc Lisjak, pri klavirju Vladimir Mlinarić

Trije samospevi Rada Simonitija na besedilo Karla Destovnika – Kajuha

Še veš, ko si prinesla mi jasmin
Bosa pojdiva, dekle, obsorej
Samo en cvet

Posneto v novembru 2020, produkcija KUD Serafin

Ženski pevski zbor Kombinat, Ljubljana
Zborovodkinja Mateja Mavri

Rado Simoniti: Sestre, le k soncu, svobodi (Mile Klopčič)
Italijanska delavska: Bandiera Rossa (Carlo Tuzzi)

Z nastopa 25. 3. 2009

Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, Ljubljana
Zborovodja: Iztok Kocen

Natko Devčić: Mitraljeza (Vladimir Nazor)
Rado Simoniti: Vstajenje Primorske (Lev Svetek – Zorin)

Z nastopa na desetem Prazniku partizanske pesmi 24. 11. 2018 in z jubilejnega koncerta ob 65. obletnici zbora v Dolenji vasi pri Senožečah 9. 6. 2018

Namen Praznika partizanske pesmi je ohranitev kulturne dediščine enega od pomembnih delov naše pevske kulture. Ta dediščina je presenetljivo velika: nad dvanajst tisoč pesniških enot, veliko že med vojno uglasbenih in množično izvajanih pesmi. Slovenska glasbena tradicija je prav gotovo najizrazitejša v zborovski pesmi. Ta zakonitost je obveljala tudi za partizansko pesem, tako tisto, ki je nastala že med vojno, kot tisto, ki se je v povojnem času vračala k tej tematiki. Pri tem pa v ustvarjalnosti partizanskih skladateljev ne gre prezreti še vrste na vrhunski umetniški ravni napisanih samospevov.

Širom po Evropi je partizanska pesem govorila o nadčloveški borbi malega naroda, ki je z odločnostjo svoje volje preživel in skupaj s svojimi zavezniki tudi zmagal. Partizanska pesem je bila glasnik slave, ponosa in dostojanstva našega človeka. In ta v boju prekaljeni Slovenec je danes enakopraven partner v tisti Evropi, ki se je rodila iz vrednot skupne borbe proti nacizmu-fašizmu. To resnico in sporočilo naj slovenska partizanska pesem oznanja tudi našim bodočim rodovom.


KUD Serafin je bil ustanovljen leta 1998 v Ljubljani. Od začetka delovanja organizira kulturne prireditve – Festival ljubiteljev klasične glasbe v Polhograjski graščini v Polhovem Gradcu, od leta 2009 pa tudi Praznik partizanske pesmi v Festivalni dvorani v Ljubljani.

Dejavnosti KUD Serafin prepoznavajo tudi drugi, saj je društvo leta 2011 prejelo Betettovo listino za vsestranski prispevek k razvoju slovenske glasbene kulture, njegova predsednica Teuta R. Brumec pa je prejemnica zlate značke Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Letos je društvo prejelo zlato plaketo ZZB za vrednote NOB za velik prispevek k ohranjanju resnice in sporočila o partizanski pesmi, še zlasti preko tradicionalne prireditve Praznik partizanske pesmi.

E-naslov:  kudserafin@yahoo.com


Častni pokrovitelj:
Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana

Izvedbo je podprl:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti