Partizanski pevski zbor, Ljubljana

Zborovodja: Jakob Barbo

prir. Karol Pahor: Naglo puške smo zgrabili (Dušan Drolc – Črt)

Marjan Kozina: Nismo se uklonili (France Kosmač)

Karol Pahor: Hej brigade (Matej Bor)

Spremljava na harmoniki Branko Sladič

Mešani pevski zbor Lipa zelenela je …, Ljubljana

Zborovodja:  Karel Leskovec

prir. Rado Simoniti: Šivala je deklica zvezdo (Ludvik Kukavica)

prir. Radovan Gobec: Svobodna Slovenija (Friderik Gerl idr.)

Radovan Gobec: Pesem o svobodi (Radovan Gobec)

Moški pevski zbor KD Tine Kos, Moravče

Zborovodja: Milan Kokalj

Rado Simmoniti: Postoj, kdor mimo greš (Oton Župančič)

Ivan Rijavec: Ob Kolpi (Karel Destovnik – Kajuh)

prir. Radovan Gobec: Kovači smo (partizanska)

Spremljava na harmoniki Klemen Logaj

Ženska Vokalna skupina Brinke, Grosuplje

Zborovodkinja:  Petra Frece

Karol Pahor: Nov cvet (Jože Udovič)

slovenska narodna: Kaj ti je, deklica

Milan Apih: Bilečanka (Milan Apih)

Moški pevski zbor Radomlje

Zborovodja: Primož Leskovec

prir. Karol Pahor in Radovan Gobec: V borbi krvavi (Milan Apih)

Makso Pirnik: Smrt v Brdih (Nada Carevska – Živa)

Karol Pahor: Komandant Stane (Cvetko Zagorski, Mile Klopčič)

Rudarski pevski zbor Loški glas, Zagorje ob Savi

Zborovodja: Luka Groboljšek

prir. Milko Škoberne: Stoji tam v gori partizan (Zdravko Tavčar idr.)

prir. Radovan Gobec: Ob tabornem ognju (Mitja Ribičič)

prir. Radovan Gobec: Zakaj sem partizan (ljudsko besedilo)

Spremljava na harmoniki Jernej Pikelj

Mešani pevski zbor Medis KUD Svoboda Črnuče, Ljubljana

Zborovodja: Marko Tiran

Tone Ljubič, prir. Marko Tiran: Padel je, padel (Tone Ljubič)

prir. Rado Simoniti: Bratje, le k soncu, svobodi (Mile Klopčič)

Marjan Kozina, prir. Miro Kokol: Naša vojska (France Kosmač)

Moški pevski zbor Zarja, Trbovlje

Zborovodkinja: Mihaela Bola

Viktor Mihelčič: Domovina naša je svobodna (France Kosmač)

Radovan Gobec: Bohor je vstal (Radovan Gobec)

Sveto Marolt – Špik, prir. Radovan Gobec: Pesem XIV. divizije (Karel Destovnik Kajuh)

Spremljava na harmoniki Franci Vrtačnik

Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, Ljubljana

Zborovodja: Jakob Barbo

Pavel Šivic: Dekle ob oknu (Pavel Šivic)

Janez Kuhar: Jutri gremo v napad (Matej Bor)

Rado Simoniti: Vstajenje Primorske (Lev Svetek – Zorin)

Namen Praznika partizanske pesmi je ohranitev kulturne dediščine enega od pomembnih delov naše pevske kulture. Partizanska pesem je nosilka in glasnica narodovega duha in duše, v besedo in zvok ujeto bistvo naše preteklosti, ki ne glede na nezanesljivost našega spomina biva z nami in daje našemu življenju težo in razsežnost zgodovine. Z njo smo na laž postavili starorimski rek, da med vojno muze molčijo. Slovenske so v najstrašnejšem času svoje zgodovine spregovorile na ves glas in zapele na vse grlo.

KUD Serafin je bilo ustanovljeno leta 1998 v Ljubljani. Od začetka delovanja organizira kulturne prireditve – Festival ljubiteljev klasične glasbe v Polhograjski graščini v Polhovem Gradcu, od leta 2009 pa tudi Praznik partizanske pesmi v Festivalni dvorani v Ljubljani.

Dejavnosti KUD Serafin prepoznavajo tudi drugi, saj je društvo leta 2011 prejelo Betettovo listino za vsestranski prispevek k razvoju slovenske glasbene kulture, leta 2020 pa zlato plaketo ZZB za vrednote NOB za velik prispevek k ohranjanju resnice in sporočila o partizanski pesmi, še zlasti preko tradicionalne prireditve Praznik partizanske pesmi. Njegova predsednica Teuta R. Brumec je prejemnica zlate značke Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. 

Častni pokrovitelj: 

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana 

Izvedbo so omogočili:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Mestna občina Ljubljana

Konstrukcije Kogovšek d.o.o., Dobrova

Nord d.o.o., Ljubljana

Jorc – Pobuda d.o.o., Horjul